දැන් දිව්ව ඇති පිංවත්නි , මොහොතකට නවතින්න | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero | 2021දැන් දිව්ව ඇති පිංවත්නි , මොහොතකට නවතින්න | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero | 2021 Dharma Deshana Sinhala

වෙනත් නාලිකා තුලින් උපුටාගත් මෙම ධර්ම දේශනා ඔබට නැවත ශ්‍රවනය කරවීමේ අරමුණින් ධර්ම දානය පිණිසම මෙසේ පුදකර සිටින වගයි. එමෙන්ම මෙම ධර්ම දේශනය පළමු වරට විකාශනය කිරීම සදහා දායකත්වය දැක්වූවාවු සියලුම පින්වත් පිරිසටද , මෙම ධර්ම දේශනා පටිගත කර ගුවනට මුදා හැරියා වූ සියලූම දෙනාට මේ පුණ්‍ය ශක්ති බලය නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම හේතුවේවා වාසනාවේවා… සාදු සාදු සාදු …

මා මේ ධර්ම දේශනා ඔබට නැවත ශ්‍රවනය කරවීමේ අරමුණින් ධර්ම දානය පිණිසම මෙසේ පුදකර සිටින විටදී මා අතින් යම්කිසි වැරැද්දක් ඇතොත් ඉතාමත් කරුනාවෙන් මා වෙත එය දැනුම් දෙනු මැනවි . දුරකතන – 0774332468
නිවන සොයන්නෝ – Niwana Soyannoo
#Kirulapanadhammawijayathero
#niwanasoyannoo

Budu bana
Bana
Dharma deshana
Sinhala bana deshana
Dharma deshana sinhala
Nirwana tv
Sinhala dharma deshana
Buddhist
Niwana
Buddha dharmaya
Buddha
Dharmaya
Ven.
Thero
Bhuddha deshana
Kirulapana Dhammavijaya thero
Mahamewnawa
Mahamewnawa Asapuwa
Kiribathgoda gnanananda thero
Sinhala bana
Shraddha tv
ධර්ම දේශනා
ධර්ම සාකච්ජා
සිංහල බණ
බුදු බණ
බුදු ගුණ
#dharmadeshana
#bana
#sinhalabana
#dharmaqeshanasinhala
#buddhist
#niwanatv
#dharmaya

budu bana
bana
sinhala bana
dharmaya
dharma deshana
budu dahama
bhuddhist
sri lanka
sinhala dharma deshana
nirwana tv
kirulapana dhammavujaya thero
thero
ven
sinhala bana deshana
galigamuwe gnadeepa thero
sinhala budu bana
niwana
niwan maga
vidarshanawa
buddha deshana
walpola gothama thero
ranmal lasantha
ven sagama anomadassi thero
ven koralayagama saranathissa thero
mahamewnawa
welimada saddaseela thero
niwan maga
kirulapana
dhamma vijaya thero
buddha
kotuwe podi haamuduruwoo
mawarale baddhiya thero
kagama sirinanda himi
kagama sirinanda thero
භාවනා
ආනාපන සති භාවනා
මෛත්‍රී භාවනා