????Muskurana???? bhi tujh???? hi se sikha???? hai????, reuse allowed,????,love status????